Hľadaný výraz: Dan 8,23, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
23 V posledných dňoch ich kraľovania, keď dôjdu k svojmu koncu spupní, povstane kráľ s bezočivou tvárou, ktorý sa vyzná v úkladoch.

1

mail   print   facebook   twitter