Hľadaný výraz: Dan 8,17, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
17 Vtedy prišiel ta vedľa, kde som stál a keď prišiel, zhrozil som sa a padnul som na svoju tvár. A povedal mi: Rozumej, synu človeka, lebo videnie sa vzťahuje na čas konca.

1

mail   print   facebook   twitter