Hľadaný výraz: Dan 8,17, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
17 I przyszedł do mnie, gdziem stał; a gdy przyszedł, zlękłem się i padłem na oblicze swoje. I rzekł do mnie: Wyrozumij, synu człowieczy! bo czasu pewnego to widzenie się wypełni.

1

mail   print   facebook   twitter