Hľadaný výraz: Dan 8,17, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
17 ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על פני ויאמר אלי הבן בן אדם כי לעת קץ החזון׃

1

mail   print   facebook   twitter