Hľadaný výraz: Dan 8,17, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
17 Potom pristúpil k miestu, kde som stál. Keď sa približoval, bol som ohromený a padol som na tvár. Prihovoril sa mi: Pochop, človeče, že to videnie sa týka konca času.

1

mail   print   facebook   twitter