Hľadaný výraz: Dan 8,17, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
17 Tak prišiel k miestu, kde som stál. Keď prišiel, zľakol som sa a padol na tvár. Povedal mi: Pochop, človeče, že videnie sa týka posledných čias.

1

mail   print   facebook   twitter