Hľadaný výraz: Dan 8,17, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
17 I přišel ke mně, kdež jsem stál, a když přišel, zhrozil jsem se, a padl jsem na tvář svou. I řekl ke mně: Pozoruj, synu člověčí; nebo v času uloženém vidění toto se naplní.

1

mail   print   facebook   twitter