Hľadaný výraz: Dan 8,17, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
17 Vykročil tedy směrem ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze tváří k zemi. Tehdy mi řekl: "Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas."

1

mail   print   facebook   twitter