Hľadaný výraz: Dan 8,1, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 V treťom roku kraľovania kráľa Bélšaccara sa mne, Danielovi, dostalo zjavenie vo videní, a to po videní, ktoré som mal na začiatku.

1

mail   print   facebook   twitter