Hľadaný výraz: Dan 8,1, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 V třetím roce kralování krále Belšasara ukázalo se mně, Danielovi, vidění, po onom, které se mi ukázalo na počátku.

1

mail   print   facebook   twitter