Hľadaný výraz: Dan 8,1, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Ve třetím roce vlády krále Belšasara jsem já Daniel měl další vidění, jež následovalo po onom předchozím.

1

mail   print   facebook   twitter