Hľadaný výraz: Dan 7,13, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
13 Videl som v nočných videniach a hľa, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako Syn človeka a prišiel až ku Starodávnemu dňov, a dali mu priblížiť sa pred neho.

1

mail   print   facebook   twitter