Hľadaný výraz: Dan 7,13, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
13 Widziałem też w widzeniu nocnem, a oto przychodził w obłokach niebieskich podobny synowi człowieczemu, a przyszedł aż do Starodawnego, i przywiedziono go przed obliczność jego.

1

mail   print   facebook   twitter