Hľadaný výraz: Dan 7,13, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
13 V nočnom videní som videl: S nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako Syn človeka. Priblížil sa až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho.

1

mail   print   facebook   twitter