Hľadaný výraz: Dan 7,13, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
13 Viděl jsem u vidění nočním, a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu člověka přicházel; potom až k Starému dnů přišel, a před něj postaven byl.

1

mail   print   facebook   twitter