Hľadaný výraz: Dan 7,13, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
13 Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli.

1

mail   print   facebook   twitter