Hľadaný výraz: Dan 5,30, Preklad: Španielský - Reina Valera, Počet výsledkov: 1
30 La misma noche fué muerto Belsasar, rey de los Caldeos.

1

mail   print   facebook   twitter