Hľadaný výraz: Dan 5,30, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
30 V tú istú noc bol zabitý Balsazár, kráľ Chaldejov.

1

mail   print   facebook   twitter