Hľadaný výraz: Dan 5,30, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
30 Tej istej noci bol chaldejský kráľ Bélšaccar zabitý.

1

mail   print   facebook   twitter