Hľadaný výraz: Dan 5,30, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
30 Ještě té noci pak byl babylonský král Belšasar zabit.

1

mail   print   facebook   twitter