Hľadaný výraz: Dan 12,9, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
9 A riekol: Idi, Danielu, lebo slová sú zavrené a zapečatené až do času konca.

1

mail   print   facebook   twitter