Hľadaný výraz: Dan 12,9, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
9 Tedy řekl: Odejdi, Danieli, nebo zavřína jsou a zapečetěna slova ta až do času jistého.

1

mail   print   facebook   twitter