Hľadaný výraz: Dan 12,2, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
2 És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.

1

mail   print   facebook   twitter