Hľadaný výraz: Dan 12,2, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
2 ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃

1

mail   print   facebook   twitter