Hľadaný výraz: Dan 12,2, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia: jedni pre večný život, ale druhí na večné zavrhnutie a hanbu.

1

mail   print   facebook   twitter