Hľadaný výraz: Dan 12,2, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.

1

mail   print   facebook   twitter