Hľadaný výraz: Dan 12,2, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
2 Tuť mnozí z těch, kteříž spí v prachu země, procítí, jedni k životu věčnému, druzí pak ku pohanění a ku potupě věčné.

1

mail   print   facebook   twitter