Hľadaný výraz: Dan 12,2, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
2 Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu.

1

mail   print   facebook   twitter