Hľadaný výraz: Dan 12,13, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
13 ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין׃

1

mail   print   facebook   twitter