Hľadaný výraz: Dan 12,13, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
13 Ty však choď v ústrety koncu. Budeš odpočívať a vstaneš, aby sa naplnil tvoj údel na konci dní.

1

mail   print   facebook   twitter