Hľadaný výraz: Dan 12,13, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
13 Ty však choď v ústrety koncu a odpočívaj! Potom vstaneš k svojmu údelu na konci dní.

1

mail   print   facebook   twitter