Hľadaný výraz: Dan 12,13, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
13 Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu.

1

mail   print   facebook   twitter