Hľadaný výraz: Dan 12,13, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
13 Ty však vytrvej až do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu."

1

mail   print   facebook   twitter