Hľadaný výraz: Dan 1,7, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
7 A náčelník dvoranínov im dal iné mená a nazval Daniela Baltazárom, Chananiáša Sadrachom, Mišaela Mézachom a Azariáša Abednégom.

1

mail   print   facebook   twitter