Hľadaný výraz: Dan 1,7, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
7 I dal jim správce dvořanů jména. Nazval Daniele Baltazarem, Chananiáše pak Sidrachem, a Mizaele Mizachem, a Azariáše Abdenágem.

1

mail   print   facebook   twitter