Hľadaný výraz: Bar 6,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Preto ak padne na zem, sám nevstane; ani sa nebude sám pohybovať, ak ho niekto postaví narovno; ani sa nevzpriami, ak ho niekto položí; zato im však predkladajú dary ako mŕtvym.

1

mail   print   facebook   twitter