Hľadaný výraz: Bar 5,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Odišli od teba peši, vedení nepriateľmi, ale Boh ich k tebe privedie nesených so slávou sťa kráľovské deti.

1

mail   print   facebook   twitter