Hľadaný výraz: Bar 4,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Odíďte, deti, odíďte, veď ja som ostal osamelý!

1

mail   print   facebook   twitter