Hľadaný výraz: Bar 3,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Všemohúci Pane, Bože Izraela, počuj modlitbu zomrelých Izraela a synov tých, čo zhrešili proti tebe, čo nepočúvali hlas svojho Boha, a preto visí na nás nešťastie.

1

mail   print   facebook   twitter