Hľadaný výraz: Bar 1,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Preto viseli na nás nešťastia a kliatba, ktorú Boh nariadil svojmu sluhovi Mojžišovi vtedy, keď vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, aby nám dal krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, ako je tomu dnes.

1

mail   print   facebook   twitter