Hľadaný výraz: Bar 1,8, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
8 Desiaty deň sívana prevzal Baruch z Pánovho domu nádoby odvlečené z chrámu, aby ich vrátil do judskej krajiny. Boli to strieborné nádoby, ktoré dal zhotoviť judský kráľ Cidkija, Joziášov syn,

1

mail   print   facebook   twitter