Vyhľadávaný výraz Bar+1,1 sa nenachádza v preklade: Český - Kralický.