Hľadaný výraz: Am 9,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Hľa, ja dám príkaz a rozosejem synov Izraela medzi všetky národy, ako sa osieva na riečici, že kamienok nepadne na zem.

1

mail   print   facebook   twitter