Hľadaný výraz: Am 9,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Či som nevyviedol Izrael z egyptskej krajiny, Filištíncov z Kaftoru a Aramejčanov z Kíru?

1

mail   print   facebook   twitter