Hľadaný výraz: Am 9,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Pán, Jahve zástupov, sa dotkne zeme a tá sa zatrasie a žialiť budú všetci, čo na nej bývajú, bude vystupovať celá ako Níl a upadať ako rieka Egypta.

1

mail   print   facebook   twitter