Hľadaný výraz: Am 9,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Hľa, prídu dni - hovorí Pán, keď sa oráč ženca bude dotýkať a šliapač hrozna toho, čo seje semeno; vrchy budú pretekať muštom a všetky kopce sa budú roztekať.

1

mail   print   facebook   twitter