Hľadaný výraz: Am 9,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Videl som Pána stáť pri oltári. I riekol: „Prašti hlavicu tak, aby sa zatriasli trámy; dolám im ich všetkým na hlavách a ostatok z nich mečom pobijem; zbeh od nich neutečie a kto ostane, nezachráni sa.

1

mail   print   facebook   twitter