Hľadaný výraz: Am 8,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Chceme kúpiť za peniaz maličkých a chudobných za pár topánok a smeti predať ako obilie.«“

1

mail   print   facebook   twitter