Hľadaný výraz: Am 8,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Hľa, prídu dni - hovorí Pán, Jahve - i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova.“

1

mail   print   facebook   twitter