Hľadaný výraz: Am 8,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Sviatky vám obrátim na smútok, všetky vaše piesne na žalospevy, na každé bedrá dám vrecovinu a na každú hlavu plešinu. Urobím to ako smútok za jedináčikom a koniec toho ako trpký deň.

1

mail   print   facebook   twitter